Nieuws

Maandag 29 januari 2024

Terugblik informatiebijeenkomst

Op dinsdag 9 januari 2024 vond de informatiebijeenkomst van De Kerselaar plaats. In de Orangerie in Uden werden omwonenden en belangstellenden via informatiepanelen over het ontwerpbestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan geïnformeerd. Bezoekers kregen de gelegenheid om het plan te bekijken en vragen te stellen aan de stedenbouwkundige en de ontwikkelaar. Ook was het mogelijk om via een formulier op de plannen te reageren. Er zijn verschillende zaken, waaronder de hoogte van het gebouw, de toegangsweg, parkeren en de afvalinzameling, aan omwonenden toegelicht. Daarnaast zijn diverse belangstellenden verder over het plan geïnformeerd. Bekijk de informatiepanelen via de onderstaande button.
Binnen de gestelde termijn kan een zienswijze worden ingediend. Na de behandeling van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan door de gemeente getoetst. De verwachting is dat het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2024 door de raad wordt vastgesteld. Wil je op de hoogte blijven van het vervolg? Schrijf je dan hier vrijblijvend in voor de nieuwsbrief.

Bekijk de informatiepanelen

Woensdag 20 december 2023

Ontwerpbestemmingsplan in procedure

Op dinsdag 19 december 2023 is het ontwerpbestemmingsplan van De Kerselaar in procedure gebracht. Het ligt vanaf dat moment zes weken ter inzage. De berichtgeving over de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan is terug te vinden in ‘Udens Weekblad’, op de website van de gemeente Maashorst en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatiebijeenkomst
Om omwonenden en belangstellenden over het bestemmingsplan te informeren vindt er een informatiebijeenkomst plaats. Op dinsdag 9 januari 2024 kan je tussen 17.00 en 19.00 uur (inloop) terecht bij De Orangerie, Meester van Coothstraat 67 in Uden. Er is dan nog geen verkoopinformatie beschikbaar, wel kan je de informatiepanelen van het stedenbouwkundig plan en de architectuurstijl bekijken en vragen aan het stedenbouwkundig bureau en ons stellen. Loop gerust binnen, wij zien uit naar je komst!

De bestemmingsplanprocedure neemt ongeveer een half jaar in beslag en mogelijk langer wanneer er bezwaren worden ingediend. De woningen en appartementen van De Kerselaar kunnen pas worden gebouwd als het bestemmingsplan is vastgesteld. De prognose van de start verkoop is tweede helft 2024. Wij houden je via de nieuwsbrieven op de hoogte.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je dan aan voor de nieuwsbrieven van De Kerselaar!

Aanmelden nieuwsbrief

De Kerselaar is een ontwikkeling van
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl